ANBI informatie

Anbi-5Naam: Stichting Forum for Economists International
Fiscaal nummer: 8503.34.524
Contactgegevens:
E-mail: f4ei@f4ei.org
Postadres: Postbus 137, 3350 AC Papendrecht
Bestuurder: M.P. van der Hoek

Beleidsplan
De stichting Forum for Economists International organiseert ten minste 1 keer per jaar een internationaal wetenschappelijk congres en geeft zo mogelijk 1 of meer wetenschappelijke publicaties uit naar aanleiding van ieder congres.

De 11e conferentie zal op 24-27 mei 2019 in Amsterdam worden georganiseerd.

Verslag van activiteiten
De stichting heeft sinds 2011 ten minste 1 keer per jaar een internationaal wetenschappelijk congres georganiseerd in Amsterdam.

De 8e conferentie in Manila - die was gepland op 12-15 januari 2017 - heeft de stichting op 4 november 2016 moeten annuleren, omdat door de ontwikkelingen in de Filippijnen de veiligheid van de deelnemers niet kon worden gegarandeerd.

De 9e conferentie is op 19-22 mei 2017 gehouden in Amsterdam met prof. dr. Joop Hartog als als keynote speaker. The titel van zijn presentatie was "Population size, migration, land and welfare: the case of The Netherlands".

Op 25-28 mei 2018 is het 10e congres in Amsterdam gehouden met prof. dr. Roger Van Den Bergh als keynote speaker. The titel van zijn presentatie was "Why the European Union should take the economics of federalism seriously".

De productie van de proceedings heeft in sommige gevallen vertraging opgelopen, doordat auteurs zich niet aan de richtlijnen voor manuscripten hielden.

Beloningsbeleid
De stichting maakt gebruik van vrijwilligerswerk en betaalt alleen onkostenvergoedingen, geen beloningen.

Doelstelling
Organisatie van internationale wetenschappelijke congressen en het uitgeven van wetenschappelijke publicaties.

Financiële verantwoording

Balans

Activa 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Vastgelegde middelen 0 0 0 0 0 0
Vlottende activa 0 0 0 0 600 0
Liquide middelen 9.781 10.661 15.731 21.915 19.300 19.300
Totaal 9.781 10.661 15.731 21.915 19.900 18.758

 

Passiva 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Reserveringsfonds 7.915 8.899 13.715 19.299 19.084 17.942
Schulden lange termijn 0 0 0 0 0 0
Schulden korte termijn 1.866 1.762 2.016 2.616 816 816
Totaal 9.781 10.661 15.731 21.915 19.900 18.758


Verlies- en winstrekening

Baten en lasten
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Opbrengsten 10.734 4.685 8.979 14.460 2.363 844
Lasten 6.448 3.701 4.163 8.876 2.578 1.986
Resultaat 4.286 984 4.816 5.584 -215 -1.142