ANBI informatie

Anbi-5Naam: Stichting Forum for Economists International
Fiscaal nummer: 8503.34.524
Contactgegevens:
E-mail: f4ei@f4ei.org
Postadres: Postbus 137, 3350 AC Papendrecht
Bestuurder: M.P. van der Hoek

Beleidsplan
De stichting Forum for Economists International organiseert ten minste 1 keer per jaar een internationaal wetenschappelijk congres en geeft zo mogelijk 1 of meer wetenschappelijke publicaties uit naar aanleiding van ieder congres.
Er zal een gedrukte publicatie verschijnen naar aanleiding van het 6e congres dat op 18-21 december 2015 in Kuala Lumpur (Maleisië) is gehouden.
Ook naar aanleiding van het 7e congres in Amsterdam op 27-30 mei 2016 zal een gedrukte publicatie verschijnen.
Op 12-15 januari 2017 zal het 8e congres in Azië  worden georganiseerd, namelijk in Manila (Filippijnen).
De 9e conferentie zal op 19-22 mei 2017 in Amsterdam worden gehouden.
De 10e conferentie zal op 25-28 mei 2018 in Amsterdam worden georganiseerd.

Verslag van activiteiten
De stichting heeft sinds 2011 jaarlijks een internationaal wetenschappelijk congres georganiseerd in Amsterdam.
Op 29 mei-1 juni 2015 is het 5e congres in Amsterdam gehouden met prof. dr. Jaco Dagevos als keynote speaker over "Labor market discrimination of ethnic minorities".
Naar aanleiding van dit congres heeft de stichting een elektronische en een gedrukte publicatie uitgegeven.
Op 18-21 december 2015 heeft de stichting het 6e congres in Azië georganiseerd, namelijk in Kuala Lumpur met als keynote speaker Prof. dr. Zakariah Abdul Rashid over "Malaysia's structural gap and reform initiatives". De productie van de proceedings heeft vertraging opgelopen doordat auteurs zich niet aan de richtlijnen voor manuscripten hebben gehouden.
Hetzelfde geldt voor de publicatie naar aanleiding van het 7e congres op 27-30 mei 2016 in Amsterdam.
De 8e conferentie in Manila - die was gepland op 12-15 januari 2017 - heeft de stichting op 4 november 2016 moeten annuleren, omdat door de ontwikkelingen in de Filippijnen de veiligheid van de deelnemers niet kon worden gegarandeerd.
Op 27-30 mei 2017 is het 9e congres in Amsterdam gehouden met Prof. Dr. Joop Hartog als keynote speaker over "Population size, migration, land and welfare: the case of The Netherlands". Naar aanleiding van dit congres zal geen publicatie worden uitgegeven.

Beloningsbeleid
De stichting maakt gebruik van vrijwilligerswerk en betaalt alleen onkostenvergoedingen, geen beloningen.

Doelstelling
Organisatie van internationale wetenschappelijke congressen en het uitgeven van wetenschappelijke publicaties.

Financiële verantwoording

Balans

Activa 2012 2013 2014 2015 2016
Vastgelegde middelen 0 0 0 0 0
Vlottende activa 0 0 0 0 600
Liquide middelen 9.781 10.661 15.731 21.915 19.300
Totaal 9.781 10.661 15.731 21.915 19.900

 

Passiva 2012 2013 2014 2015 2016
Reserveringsfonds 7.915 8.899 13.715 19.299 19.084
Schulden lange termijn 0 0 0 0 0
Schulden korte termijn 1.866 1.762 2.016 2.616 816
Totaal 9.781 10.661 15.731 21.915 19.900


Verlies- en winstrekening

Baten en lasten
2012 2013 2014 2015 2016
Opbrengsten 10.734 4.685 8.979 14.460 2.363
Lasten 6.448 3.701 4.163 8.876 2.578
Resultaat 4.286 984 4.816 5.584 -215