ANBI informatie

Anbi-5Naam: Stichting Forum for Economists International
Fiscaal nummer: 8503.34.524
Contactgegevens:
E-mail: f4ei@f4ei.org
Postadres: Postbus 137, 3350 AC Papendrecht
Bestuurder: M.P. van der Hoek

Beleidsplan
De stichting Forum for Economists International organiseert ten minste 1 keer per jaar een internationaal wetenschappelijk congres en geeft zo mogelijk 1 of meer wetenschappelijke publicaties uit naar aanleiding van ieder congres.
In 2016 wordt het 7e congres in Amsterdam gehouden met Prof. Dr. Remco C.J. Zwinkels als keynote speaker over "Expectation Formation in Financial Markets".
In 2016 zal een gedrukte publicatie verschijnen naar aanleiding van het 6e congres dat op 18-21 december 2015 in Kuala Lumpur (Maleisië) is gehouden.
In januari 2017 zal voor de tweede keer een congres in Azië  worden gehouden, namelijk in Manila (Filippijnen). De daarop volgende conferenie zal op 19-22 mei 2017 in Amsterdam worden gehouden .

Verslag van activiteiten
De stichting heeft sinds 2011 jaarlijks een internationaal wetenschappelijk congres georganiseerd in Amsterdam.
Op 29 mei-1 juni 2015 is het 5e congres in Amsterdam gehouden met prof. dr. Jaco Dagevos als keynote speaker over "Labor market discrimination of ethnic minorities".
Naar aanleiding van dit congres heeft de stichting een elektronische en een gedrukte publicatie uitgegeven.
Op 18-21 december 2015 heeft de stichting voor het eerst een congres in Azië georganiseerd, namelijk in Kuala Lumpur met als keynote speaker Prof. dr. Zakariah Abdul Rashid over "Malaysia's structural gap and reform initiatives". De productie van de proceedings heeft vertraging opgelopen doordat auteurs zich niet aan de richtlijnen voor manuscripten hebben gehouden.
De conferentie in Manila is geannuleerd, omdat de veiligheid van de deelnemers niet kon worden gegarandeerd.

Beloningsbeleid
De stichting maakt gebruik van vrijwilligerswerk en betaalt alleen onkostenvergoedingen, geen beloningen.

Doelstelling
Organisatie van internationale wetenschappelijke congressen en het uitgeven van wetenschappelijke publicaties.

Financiële verantwoording

Balans

Activa 2012 2013 2014 2015
Vastgelegde middelen 0 0 0 0
Vlottende activa 0 0 0 0
Liquide middelen 9.781 10.661 15.731 21.915
Totaal 9.781 10.661 15.731 21.915

 

Passiva 2012 2013 2014 2015
Reserveringsfonds 7.915 8.899 13.715 19.299
Schulden lange termijn 0 0 0 0
Schulden korte termijn 1.866 1.762 2.016 2.616
Totaal 9.781 10.661 15.731 21.915


Verlies- en winstrekening

Baten en lasten
2012 2013 2014 2015
Opbrengsten 10.734 4.685 8.979 14.460
Lasten 6.448 3.701 4.163 8.876
Resultaat 4.286 984 4.816 5.584